Schoolgeld 2017-2018

Ieder jaar dient de student opnieuw te worden ingeschreven. Met het huidige online-registratiesysteem kunnen de gegevens - na eenmaal ingeschreven te zijn - simpel aangepast worden.

Het schoolgeld voor New York leerlingen is hoger dan voor de New Jersey leerlingen. Dit verschil zit in hogere onkosten (huur, verzekeringen) in de staat New York. Lesgeld peuter/kleutergroepen is hoger daar normaal twee juffen deze groepen begeleiden.

Inschrijving is voor het gehele schooljaar. Enkel bij overmacht (verhuizing of ernstige gezondheidsproblemen) kun je in aanmerking komen voor een restitutie. 

Nieuw dit jaar is inschrijfgeld van $50 voor leerlingen vanaf 3a (eenmalig). Hiervoor ontvangt elke leerling een klokhuistas met map, white board en etui met benodigheden. Mocht na ontvangst van het etui nieuwe inhoud nodig zijn dan is dit de verantwoordelijkheid van de ouders.

De bedragen zijn voor één groep/klas. Het schooljaar bestaat uit 10 maanden.

Het lesgeld kan als volgt worden betaald;
- ineens per jaar per 1 september
- in twee termijnen, te betalen per 1 september en per 1 maart
- in vier termijnen, te betalen per 1 september, 1 november, 1 januari en 1 maart

De rekeningen worden per email  verstuurd. Er kan alleen per check of wire transfer betaald worden.

*Je kunt voor het gereduceerde schoolgeld in aanmerking komen - bedrag tussen haakjes - als je werkgever het schoolgeld NIET vergoedt. (als je werkgever het schoolgeld slechts gedeeltelijk vergoedt, verwacht 't Klokhuis dat je het restant zelf betaalt).

New York; Brooklyn, Downtown, Manhattan Upperwest, UNIS and Harrison

$ 2.675,- per jaar per leerling (of $1.675,- *)**

$ 1.337.50 in twee termijnen per leerling (of $ 837.50 *)**

$  668.75 in vier termijnen per leerling (of $ 418.75 *)**

$ 2.775,- per jaar per leerling in de peuter/kleutergroep (of $ 1.775,- *)**

$ 1.387.50  in twee termijnen per leerling in de peuter/kleutergroep (of $ 887.50 *)**

$ 693.75 in vier termijnen per leerling in de peuter/kleutergroep (of $ 443.75*)**

* bedrag tussen haakjes is het gereduceerde tarief
** bij betaling ineens $50 korting, bij betaling in twee termijnen totale korting $25)

New Jersey; Gillette

$ 2.675,- per jaar per leerling (of $ 1.550,- *)**

$ 1.337.50 in twee termijnen per leerling (of $ 775.- *)**

$  668.75 in vier termijnen per leerling (of $ 387.50 *)**

$ 2.775,- per jaar per leerling in de peuter/kleutergroep (of $ 1.650,- *)**

$ 1.387.50  in twee termijnen per leerling in de peuter/kleutergroep (of $ 825.- *)**

$ 693.75 in vier termijnen per leerling in de peuter/kleutergroep (of $ 412.50*)**

* bedrag tussen haakjes is het gereduceerde tarief
** bij betaling ineens $50 korting, bij betaling in twee termijnen totale korting $25)

Klokhuis ONLINE skype lessen

$ 2.675,- per jaar per leerling (of $ 2.200,- *)**

$ 1.373.50 in twee termijnen per leerling (of $ 1.110.- *)**

$  668.75 in vier termijnen per leerling (of $ 550,- *)**

* bedrag tussen haakjes is het gereduceerde tarief
** bij betaling ineens $50 korting, bij betaling in twee termijnen totale korting $25)

Klokhuis PRIVE lessen

$ 65.- per uur
Deze uren worden maandelijks gefactureerd.