philly

Nederlandse Taallessen met Nederlandse
en Belgische cultuur in New York en omgeving
‘t Klokhuis is een non-profit 501c3 organisatie
NOB  ocw

De School

Onze school heet ’t Klokhuis naar aanleiding van The Big Apple (New York).  In de herfst van 1998 is ‘t Klokhuis opgericht. Elk jaar varieert het aantal leerlingen. Het afgelopen schooljaar hadden we ongeveer 400 leerlingen varierend van peuters tot volwassenen. Er wordt lesgegeven op verschillende locaties in New Jersey, Manhattan, New York State en Philidelphia.

Directie
Loura Zijdel, directeur
Veerle Vandecasteele, assistent-directeur

Correspondentieadres
160 Hickory Tavern Road
Gillette, NJ 07933

Telefoon: 908-626-0608
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.klokhuis.com
Facebookpagina: www.facebook.com/klokhuisusa

 

Locaties van de school

Locatie Gillette, New Jersey
We geven al verschillende jaren les in de Meyersville Presbyterian Church in Gillette in NJ . We hebben de gehele kerk tot onze beschikking met 3 eigen lokalen.

Locaties New York City
Brooklyn: All Saints’ Episcopal Church: meerdere ruimtes met onze eigen spullen ingericht.
UNIS, United Nations International School
West End Collegiate Church: meerdere ruimtes

Locatie Harrison
Al meer dan 6 jaar zijn we te gast in de Harrison Presbyterian Church in Harrison, waar we gebruik maken van alle beschikbare ruimtes. Harrison heeft het grootste aantal leeringen en we maken daarom drie dagen gebruik van de kerklokalen.

Locatie Philadelphia
St. Mary’s Episcopal Church in Ardmore.

 

Directie

‘t Klokhuis is in Nederland geregistreerd als een stichting en in Amerika als Incorporated met een “not-for-profit” status (501c3). Het bestuur heeft middels een directiestatuut de verantwoordelijkheid over de school overgedragen aan de directie.

De directie bestaat uit:
Directeur: Loura Zijdel-Eelkema - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Assistent-Directeur: Veerle Vandecasteele - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het bestuur heeft een adviserende functie en bestaat uit:
Voorzitter: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Drie keer per jaar komt het bestuur bijeen. Verzoeken, agendapunten en klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen behandeld worden op de eerstvolgende vergadering. Deze kunnen worden gestuurd naar de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Uitgangspunten

‘t Klokhuis geeft onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur (NTC). De school heeft daarbij als doel, zich zoveel mogelijk aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland. We richten ons daarbij op de kerndoelen van de Nederlandse taal zoals deze zijn geformuleerd in het schoolwerkplan 2017.

Om een goede aansluiting met het Nederlandse onderwijs te krijgen, maakt naast de Nederlandse taal ook de Nederlandse en Belgische cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod. De school houdt rekening met de verschillende achtergronden die de leerlingen hebben ten aanzien van de Nederlandse taal. Daarom wordt nauwkeurig naar iedere leerling persoonlijk gekeken en kan ieder kind op zijn/haar eigen niveau werken. De leerprestaties worden systematisch geëvalueerd.

Naast ons hoofddoel om kinderen de aansluiting met het Nederlands onderwijs te laten behouden, is ook ruimte geschapen voor leerlingen die Nederlands als vreemde taal willen uitoefenen. Daarnaast is de mogelijkheid gecreëerd voor volwassenen om Nederlands te leren.

Als school eerbiedigen wij iedere geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

 

Klimaat van de school

De leerlingen die vanaf groep 3 les krijgen op onze school hebben allemaal een dag binnen het reguliere (Amerikaanse) onderwijs achter de rug. Het is daarom belangrijk dat de kinderen bij ons onderwijs kunnen volgen in een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. De Nederlandse en Belgische cultuur komt regelmatig aan bod om de verbondenheid met beide landen te behouden. Hiermee willen wij een succesvolle terugkeer naar Nederland of België bevorderen.

Afdrukken E-mailadres

Nederlandse Taallessen met Nederlandse en Belgische cultuur in New York en omgeving. ‘t Klokhuis is een non-profit 501c3 organisatie.