Organisatie van het onderwijs

Organisatie van de school

Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs van de dagschool. Alle leerlingen volgen Amerikaans onderwijs aan een elementary school, middle school of high school. Dit betekent dat het aantal beschikbare uren en lestijden, m.u.v. de peuters en kleuters, beperkt is tot de naschoolse tijden.

De meeste leerlingen wonen in de omgeving van de schoollocaties maar sommige ouders moeten een behoorlijke afstand afleggen naar de school. De leeftijden van de leerlingen bij ‘t Klokhuis lopen op vanaf 2½ jaar tot en met 18 jaar ( plus daarbij volwassenen). De leerlingen zijn over de volgende lesgroepen verdeeld:

- peutergroep
- kleutergroep (groep 1)
- peuter/kleuter combi groep
- groep 3, verdeeld in groep 3A (groep 2 leerlingen - Kindergarten) en 3B (1st grade)
- groep 4 t/m 8
- de Oranges: groep met Nederlands als Tweede Taal
- middelbare groep 1-5
- volwassenen

Bij de plaatsing in de groepen worden in principe de regels aangehouden van het Nederlands onderwijs. De kinderen werken binnen hun groep zoveel mogelijk samen met kinderen van hetzelfde niveau. Er wordt meer naar niveau geselecteerd dan naar leeftijd.

Binnen de groepen streven wij ernaar om het aantal kinderen per lesgroep niet groter te laten worden dan 15. Wanneer de groep groter wordt, wordt deze of gesplitst of er komt een assistent in de klas. Leerlingen krijgen aandacht op het niveau van hun individuele problematiek.

We hanteren verschillende methoden om ervoor te zorgen dat de kwaliteit op het gebied van de leerlingenzorg in de dagelijkse praktijk verankerd blijft en open blijft staan voor verbetering. Van belang zijn:
- bespreking van signaleringstoetsen;
- leerling besprekingen;
- 1x per jaar een algemene teamvergadering waarin tevens punten ter verbetering worden opgesteld;
- 3x per jaar een sectievergadering;

De leerlingen zijn voor een groot deel afkomstig uit gezinnen die tijdelijk zijn uitgezonden naar de VS. Daarnaast nemen ook kinderen deel uit gemengd Amerikaans-Nederlandse gezinnen die hier permanent gevestigd zijn en interesse hebben om een studie in Nederland of België te gaan volgen.

Samenstelling van het team

Zoals al eerder aangegeven is ‘t Klokhuis een stichting onder leiding van een bestuur. We hebben voor elke bouw een coördinator. De coördinatoren hebben o.a. tot taak de collegae vakinhoudelijk te begeleiden, zorg te dragen voor het afnemen van testen, begeleiden bij rapporten schrijven en evalueren van de leerlingen.

De coördinatoren staan vermeld onder het team en zij worden op de website genoemd en voorgesteld.

 

Afdrukken