Nederlandse Taallessen met Nederlandse
en Belgische cultuur in New York en omgeving
‘t Klokhuis is een non-profit 501c3 organisatie
NOB  ocw

Schoolgeld 2018-2019

Ieder jaar dient de student opnieuw te worden ingeschreven. Met het huidige online-registratiesysteem kunnen de gegevens - na eenmaal ingeschreven te zijn - simpel aangepast worden.

Het schoolgeld voor New York leerlingen is hoger dan voor de New Jersey leerlingen. Dit verschil zit in hogere onkosten (huur, verzekeringen) in de staat New York. Lesgeld peuter/kleutergroepen is hoger daar normaal twee juffen deze groepen begeleiden.

Inschrijving is voor het gehele schooljaar. Enkel bij overmacht (verhuizing of ernstige gezondheidsproblemen) kun je in aanmerking komen voor een restitutie. 

Inschrijfgeld is $50 (alleen voor nieuwe leerlingen).

De bedragen zijn voor één groep/klas. Het schooljaar bestaat uit 10 maanden.

Het lesgeld kan als volgt worden betaald;
- ineens per jaar per 1 september
- in twee termijnen, te betalen per 1 september en per 1 januari

De rekeningen worden per email  verstuurd. Betaling kan: 
- per cheque naar kantoor, 't Klokhuis,160 Hickory Tavern Road, Gillette, NJ 07933, of
- via digitale overschrijving bij je eigen bank naar ons rekeningnummer bij Bank of America: details zijn op de factuur te vinden, of
- via een link in de invoice naar onze betaalsite welke gekoppeld is aan ons boekhoudprogramma Quickbooks

*Je kunt voor het gereduceerde schoolgeld in aanmerking komen - bedrag tussen haakjes - als je werkgever het schoolgeld NIET vergoedt. (als je werkgever het schoolgeld slechts gedeeltelijk vergoedt, verwacht 't Klokhuis dat je het restant zelf betaalt).

New York; Brooklyn, Downtown, Manhattan Upperwest, UNIS and Harrison

$ 2.750,- per jaar per leerling (of $1.750,- *)

$ 1.375,- in twee termijnen per leerling (of $ 875 *)

$ 2.850,- per jaar per leerling in de peuter/kleutergroep (of $ 1.850,- *)

$ 1.425,-  in twee termijnen per leerling in de peuter/kleutergroep (of $ 975,- *)

* bedrag tussen haakjes is het gereduceerde tarief

New Jersey; Gillette

$ 2.750,- per jaar per leerling (of $ 1.625,- *)

$ 1.375,- in twee termijnen per leerling (of $ 812.50 *)

$ 2.850,- per jaar per leerling in de peuter/kleutergroep (of $ 1.725,- *)

$ 1.425,-  in twee termijnen per leerling in de peuter/kleutergroep (of $ 862.50 *)

* bedrag tussen haakjes is het gereduceerde tarief

Klokhuis ONLINE - 1 uur wekelijks privéles via skype gedurende schooljaar

$ 2.950,- per jaar per leerling (of $ 2.100,- *)

$ 1.475,- in twee termijnen per leerling (of $ 1.050,- *)

* bedrag tussen haakjes is het gereduceerde tarief

Klokhuis privéles -  1 uur wekelijks privéles gedurende schooljaar

$ 3.300,- per jaar per leerling (of $ 2.450,- *)

$ 1.650,- in twee termijnen per leerling (of $ 1.225,- *)

Losse privéles f $72.50 per uur - losse skype ONLINE privéles $62.50 per uur

Afdrukken E-mailadres

Nederlandse Taallessen met Nederlandse en Belgische cultuur in New York en omgeving. ‘t Klokhuis is een non-profit 501c3 organisatie.