Nederlandse Taallessen met Nederlandse
en Belgische cultuur in New York en omgeving
‘t Klokhuis is een non-profit 501c3 organisatie
NOB  ocw

Literatuurlijst middelbaar

Hoe u als ouder ‘verantwoorde’ boeken op het niveau
van uw kind zou kunnen kiezen

Regelmatig krijgen de docenten van het middelbaar de vraag voorgelegd of we suggesties hebben voor titels van boeken die geschikt zijn voor het middelbaar. Omdat het sterk van de leerling afhankelijk is welk boek geschikt zou zijn (en dat heeft niet alleen met belangstelling te maken, maar ook met niveau), wil ‘t Klokhuis in dit schrijven wat suggesties doen hoe u als ouder ‘verantwoorde’ boeken op het niveau van uw kind zou kunnen kiezen.

Er is hierbij gebruikt gemaakt van de website www.lezenvoordelijst.nl, een instrument dat is ontwikkeld door Dr.Theo Witte, vakdidacticus van de Rijksuniversiteit Groningen. De informatie op deze website is voor iedereen gratis toegankelijk en heeft ook een apart deel voor ouders en leerlingen.

De volgende pdfs zijn klaar om te downloaden en printen.


Introductie
Catalogus

Introductie
Catalogus

Nederlandse Taallessen met Nederlandse en Belgische cultuur in New York en omgeving. ‘t Klokhuis is een non-profit 501c3 organisatie.