Skip to main content

wereldwijd kwaliteit

Nederlandse taallessen op locatie of op afstand
met Nederlandse en Belgische cultuur  NOB ocw

’t Klokhuis

Onze school heet ’t Klokhuis naar aanleiding van The Big Apple (New York).  In de herfst van 1998 is ‘t Klokhuis opgericht. Elk jaar varieert het aantal leerlingen. Het afgelopen schooljaar hadden we ongeveer 400 leerlingen varierend van peuters tot volwassenen. Er wordt lesgegeven op verschillende locaties in New Jersey, New York City,  Westchester county (NY), Florida en Pennsylvania.

Directie
Loura Zijdel, directeur
Veerle Vandecasteele, assistent-directeur

Correspondentieadres
160 Hickory Tavern Road
Gillette, NJ 07933

Telefoon: 908-626-0608
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.klokhuis.com
Facebookpagina: www.facebook.com/klokhuisusa

 

Locaties van de school

zie "Leren op Locatie"

 

Directie

‘t Klokhuis is in Nederland geregistreerd als een stichting en in Amerika als Incorporated met een “not-for-profit” status (501c3). Het bestuur heeft middels een directiestatuut de verantwoordelijkheid over de school overgedragen aan de directie.

De directie bestaat uit:
Directeur: Loura Zijdel-Eelkema - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Assistent-Directeur: Veerle Vandecasteele - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het bestuur heeft een adviserende functie en bestaat uit:
Voorzitter: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Algemeen lid: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Drie keer per jaar komt het bestuur bijeen. Verzoeken, agendapunten en klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen behandeld worden op de eerstvolgende vergadering. Deze kunnen worden gestuurd naar de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Uitgangspunten

‘t Klokhuis geeft onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur (NTC). De school heeft daarbij als doel, zich zoveel mogelijk aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland. We richten ons daarbij op de kerndoelen van de Nederlandse taal zoals deze zijn geformuleerd in het schoolwerkplan 2019-2023.

Om een goede aansluiting met het Nederlandse onderwijs te krijgen, maakt naast de Nederlandse taal ook de Nederlandse en Belgische cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod. De school houdt rekening met de verschillende achtergronden die de leerlingen hebben ten aanzien van de Nederlandse taal. Daarom wordt nauwkeurig naar iedere leerling persoonlijk gekeken en kan ieder kind op zijn/haar eigen niveau werken. De leerprestaties worden systematisch geëvalueerd.

Naast ons hoofddoel om kinderen de aansluiting met het Nederlands onderwijs te laten behouden, is ook ruimte geschapen voor leerlingen die Nederlands als extra taal willen leren. Daarnaast is de mogelijkheid gecreëerd voor volwassenen om Nederlandse lessen te volgen.

Als school eerbiedigen wij iedere geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

 

Klimaat van de school

De leerlingen die vanaf groep 3 les krijgen op onze school hebben allemaal een dag binnen het reguliere (Amerikaanse) onderwijs achter de rug. Het is daarom belangrijk dat de kinderen bij ons onderwijs kunnen volgen in een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. De Nederlandse en Belgische cultuur komt regelmatig aan bod om de verbondenheid met beide landen te behouden. Hiermee willen wij een succesvolle terugkeer naar Nederland of België bevorderen.