Skip to main content

wereldwijd kwaliteit

Nederlandse taallessen op locatie of op afstand
met Nederlandse en Belgische cultuur  NOB ocw

klokhuis-SBLSamen Beter Lezen

Elk jaar nemen leerlingen deel aan het project ‘Samen Beter Lezen’. Dit leesproject wordt al sinds de beginjaren van 't Klokhuis gehouden en in de afgelopen jaren is gebleken dat de leerlingen die meededen aan dit project minimaal één en soms zelfs twee niveaus in het leesniveau zijn gestegen! Daarom nodigen we iedereen van harte uit om aan dit project mee te doen, want het boekt zeker resultaat!

Wat houdt het in?
Het project Samen Beter Lezen houdt in dat er over een periode van een maand minimaal 4 keer per week 15 minuten, samen met een ouder of tutor (= degene die de leerling helpt bij het lezen), hardop wordt gelezen. We hebben hiervoor de maand januari gekozen. Natuurlijk mag je in de kerstvakantie al starten! Eind januari sluiten we het project weer af. Op deze manier kunnen kinderen gedurende een lange periode lezen - en eventueel al in de kerstvakantie beginnen. Eind januari zijn de Cito toetsen en de AVI leestoetsen, dus dit project is een goede voorbereiding hierop.

Klik hier en download de ouderuitleg  (voor de uitgebreide versie, klik hier)

Print het logboek uit, zodat er bijgehouden kan worden hoeveel er gelezen wordt! Lever deze eind januari bij je juf of meester in.

Klik hier en download het logboek pdf

We raden alle leerlingen van groep 3 t/m 7 aan om aan dit project mee te doen. De leerlingen worden eind januari getest.

Aan het eind van het project ontvangen de deelnemers na het inleveren van hun logboek een certificaat en een kleine verrassing.

 

Welkom bij de Bieb

Wat is er te vinden in de Bieb?

Lezen is erg belangrijk om een taal die je dagelijks niet veel gebruikt te oefenen. Maar dat is lezen niet alleen, ook het luisteren naar Nederlands via  muziek of verhalen en het kijken naar films of programma’s kunnen veel ondersteuning bieden in het oefenen van het Nederlands.

Om al die redenen beschikt ‘t Klokhuis over een uitgebreide bibliotheek; op elke locatie zijn boeken beschikbaar.

De leesboeken zijn ingedeeld op de AVI-niveaus. Zowel de oude als de nieuwe indeling zijn beide op de boeken weergegeven.

Conversietabel

Uitgevers zullen voortaan ook deze aanduiding (de twaalf nieuwe niveaus) hanteren op hun boeken. Boeken met deze nieuwe AVI-nummering zijn nu al verkrijgbaar. Daarom hierbij een conversietabel voor ‘de oude AVI’ naar ‘de nieuwe AVI’.

Oude AVINieuwe AVI
1 AVI-start
1-2 AVI-M3
2-3 AVI-E3
3-4-5 AVI-M4
4-5-6 AVI-E4
5-6 AVI-M5
6-7-8 AVI-E5
7-8-9 AVI-M6
8-9 AVI-E6
8-9-9+ AVI-M7
9+ AVI-E7
9+ AVI-Plus